Avís legalAudioson Copyright 2011 (c). Reservats tots els drets.

La present web és propietat de Audioson. Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l'autorització expressa de Audioson i dels propietaris de les marques que apareixen en el mateix.

La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que es pugui portar a fi amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l'autorització expressa per part de Audioson i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que castiga la legislació vigent.

Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

Audioson rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

Audioson rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de Audioson.

Audioson no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per el fet d'utilitzar ordenadors infectats amb Virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

Els usuaris d'aquestes pàgines queden informats de que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguritat. Audioson s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests fets.

Audioson adoptarà les mesures al seu abast per la protecció de les dades personals dels usuaris, preservant la seva privacitat. L'usuari autoritza a Audioson per l'obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l'usuari (cookies), solament a efectes de funcionament, seguretat, i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d'acord i complint la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les exempcions de responsabilitat contingudes aquí, no tenen per objecte limitar la responsabilitat de Audioson de forma contraria a lo disposat per las normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en els que, en virtut de dites normatives, no poden excloure's.

 
X  
 • Audioson Copyright 2011 (c). Reservats tots els drets.

  La present web és propietat de Audioson. Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l'autorització expressa de Audioson i dels propietaris de les marques que apareixen en el mateix.

  La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que es pugui portar a fi amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l'autorització expressa per part de Audioson i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que castiga la legislació vigent.

  Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

  Audioson rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.
 • Audioson rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de Audioson.

  Audioson no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per el fet d'utilitzar ordenadors infectats amb Virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

  Els usuaris d'aquestes pàgines queden informats de que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguritat. Audioson s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests fets.

  Audioson adoptarà les mesures al seu abast per la protecció de les dades personals dels usuaris, preservant la seva privacitat. L'usuari autoritza a Audioson per l'obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l'usuari (cookies), solament a efectes de funcionament, seguretat, i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d'acord i complint la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • Totes les exempcions de responsabilitat contingudes aquí, no tenen per objecte limitar la responsabilitat de Audioson de forma contraria a lo disposat per las normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en els que, en virtut de dites normatives, no poden excloure's.
 
Català   |  Español   |  English
 • Audioson Copyright 2011 (c). Reservats tots els drets.

  La present web és propietat de Audioson. Queda prohibida la reproducció total o parcial sense l'autorització expressa de Audioson i dels propietaris de les marques que apareixen en el mateix.

  La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altre activitat que es pugui portar a fi amb la informació continguda en aquestes pàgines web i que es realitzi sense l'autorització expressa per part de Audioson i/o dels propietaris de les marques, és una infracció que castiga la legislació vigent.

  Els noms i logotips exposats en aquestes pàgines són marques comercials registrades, propietat dels seus legítims titulars.

  Audioson rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.
 • Audioson rebutja les responsabilitats que es puguin derivar de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de Audioson.

  Audioson no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per el fet d'utilitzar ordenadors infectats amb Virus informàtics o de les conseqüències que es poden derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

  Els usuaris d'aquestes pàgines queden informats de que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereixen garanties absolutes de seguritat. Audioson s'exonera de qualsevol responsabilitat derivada d'aquests fets.

  Audioson adoptarà les mesures al seu abast per la protecció de les dades personals dels usuaris, preservant la seva privacitat. L'usuari autoritza a Audioson per l'obtenció o captura de dades relatives a la connexió, i eventualment a la utilització de fitxers de verificació o registre en el disc de l'usuari (cookies), solament a efectes de funcionament, seguretat, i estadístiques, dades que en un eventual tractament de la informació seran dissociades de les dades de caràcter personal. Tot això, d'acord i complint la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 • Totes les exempcions de responsabilitat contingudes aquí, no tenen per objecte limitar la responsabilitat de Audioson de forma contraria a lo disposat per las normatives nacionals aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en els que, en virtut de dites normatives, no poden excloure's.
 
 
 
Central: Migdia, 77 (davant el Parc de les Casernes) 900 239 329 900 239 329